Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

julle
9088 471e 500
Lord of the Rings: The Return of the King 2017 Improved, Consistent and Safe for Millennials Edition
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie

May 26 2017

julle
8644 06d1

unicornsandbutane:

leandraholmes:

boondock-smokes:

kilis-invisible-beard:

I am sorry but I just CAN’T

still my favourite on set story ever

I still can’t believe they used IKEA FURNITURE FOR THE SET DESIGN!!! 

image

the Fjellowship of the Ring

Reposted fromGhostraita Ghostraita viatediousuncle tediousuncle

May 25 2017

0932 b6a5
julle
6428 8286 500
Reposted fromoblivions oblivions
julle
9261 3a92
Reposted fromfungi fungi viaredhairwitch redhairwitch
8105 0804 500
Reposted fromstrzepy strzepy viaBBart BBart

May 24 2017

julle
4516 b9a1 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll

May 23 2017

julle
1481 77f6
Reposted fromparkaboy parkaboy viaradaetyki radaetyki
julle
julle
9928 56a4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll

May 18 2017

8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viainsanedreamer insanedreamer

May 16 2017

julle
1397 b00d 500
Reposted fromqb qb viaoll oll
julle
julle
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.

— ulubiona Szymborska, "Miłość od pierwszego wejrzenia"
Reposted fromabsolutiv absolutiv viakjuik kjuik
julle
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
Breaks my heart every time.
Reposted frompapaja papaja viaohhh ohhh
julle
5794 377f 500
Reposted fromkaiee kaiee viaohhh ohhh

May 13 2017

julle
2358 1fbb
Reposted fromMiziou Miziou viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl