Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

julle
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
julle
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
julle
4326 ca60
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viakjuik kjuik

September 20 2018

julle
Reposted fromFlau Flau viapszczola91 pszczola91
julle
7075 1bc9 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viatomczan tomczan
julle
5907 087f 500
why is this so funny to me

September 19 2018

julle
4820 81e5 500
Reposted frombiauek biauek via8agienny 8agienny
julle
5854 5c40 500
julle
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viaMissMurder MissMurder
julle
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaMissMurder MissMurder

September 17 2018

julle
3431 8600 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viapffft pffft

September 16 2018

julle
3312 13f2 500
Reposted fromyikes yikes viaSoulPL SoulPL
julle
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll
julle
8916 81d1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatediousuncle tediousuncle

September 14 2018

julle
3033 c6c1
Reposted frompiehus piehus
julle
8542 14d4 500
Reposted fromDewlyn Dewlyn viashampain shampain
julle
6330 c2be
Reposted fromusunto usunto viaSoulPL SoulPL
julle
2592 0294 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viapoezja poezja

September 13 2018

julle
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaSoulPL SoulPL
julle
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viatediousuncle tediousuncle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl