Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viazombiekrasko zombiekrasko
julle
4391 d7ed 500
Reposted fromdaelmo daelmo viaSoulPL SoulPL
julle
9210 c292 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaohhh ohhh

August 10 2017

julle
4131 290d
Reposted fromteijakool teijakool viaPaseroVirus PaseroVirus

August 09 2017

julle
3281 ab5f 500
divider
Reposted fromlooque looque viaskillzmcfly skillzmcfly
julle

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
julle
6886 eea3
Rentgen kotka
Reposted fromadamkrk adamkrk viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
julle
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
julle
Reposted frombukoz bukoz viaohhh ohhh

August 08 2017

julle
6883 80b1 500
Reposted fromtoskalatte toskalatte
julle
Reposted fromdoener doener viamagicvortex magicvortex
julle
5534 f136 500
Reposted fromtichga tichga viakjuik kjuik

August 06 2017

julle
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viaohhh ohhh

August 01 2017

julle
8735 0a7a
Reposted fromsohryu sohryu viagaf gaf
julle
2713 f270
Reposted fromdaelmo daelmo viaedhell edhell

July 31 2017

julle
4728 5c8c 500

July 29 2017

julle
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viaohhh ohhh

July 28 2017

julle
0956 a064 500

July 13 2017

julle

July 11 2017

julle
4838 5540 500
Reposted fromkosmoo445 kosmoo445
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl