Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

julle
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
julle
0246 6a62 500
Reposted fromoll oll

November 08 2018

julle
2799 b66c 500
Reposted fromtfu tfu viadudku dudku
julle
3741 eaa8 500
Reposted fromfungi fungi
julle
Reposted fromFlau Flau viaSoulPL SoulPL
julle
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaoll oll
julle
2809 27ff 500
Reposted fromrichardth richardth viatediousuncle tediousuncle

November 06 2018

julle
7871 fa08 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll
julle
0501 6873 500
Reposted fromoll oll

October 30 2018

julle
0066 c638
Reposted frompseikow pseikow viaoll oll
julle
4285 e7bb 500
Reposted fromoll oll
julle
Reposted fromDennkost Dennkost viaoll oll
julle
1721 512d 500
Reposted fromoll oll viaohhh ohhh

October 21 2018

julle
#Emily
Reposted frompffft pffft viakaszeb kaszeb
julle
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll
julle
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoll oll
julle

September 25 2018

julle
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
julle
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
julle
4326 ca60
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl